Ana PopovićPersonalni trener - Nutricionista

Dobrom komunikacijom i uspešnom saradnjom sa Anom Popović, Personalnim trenerom @H2O trening centar Šabac, dobili smo niz uspešnih projekata izmedju kojih je i logo dizajn.

Pišite nam ako želite dizajn poput ovog