Jooble je internet pretraživač, specijalizovan za pretragu poslova, kreiran sa jednim ciljem:da Vam pomogne da pronađete odgovarajući posao.
OZAKONI LAKO je online platforma za komunikaciju sa licima kojima su potrebni stručni saveti, pomoć i projektantske usluge iz domena ozakonjenja objekata.
Podržavamo arhitekte, dizajnere i izvođače da pronađu najadekvatnija rešenja u procesu projektovanja i Ozakonjenje objekata svih namena.