OZ Vožd -Omladinska zadruga Beograd

Dobrom komunikacijom i uspešnom saradnjom sa OZ Vožd timom iz Beograda koji se bavi zapošljavanjem i upoznavanjem mladih osoba sa njihovim budućim poslodavcima, dobili smo niz uspešnih projekata izmedju kojih je i logo dizajn.

Pišite nam ako želite dizajn poput ovog