Slasni Zalogajčići

Dobrom komunikacijom i uspešnom saradnjom sa Hand-Made kuhinjicom “Slasni Zalogajčići” dobili smo niz uspešnih projekata izmedju kojih je i logo dizajn.

Pišite nam ako želite dizajn poput ovog